Δύο σημαντικά προγράμματα για την ενίσχυση της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, συνολικής δαπάνης € 380 εκατομμυρίων, ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας. Το πρώτο αφορά στην προμήθεια 100 επιπλέον βλημάτων αερομαχίας μεγάλου βεληνεκούς Meteor, συνολικού κόστους € 185 εκατομμυρίων (για την αγορά των βλημάτων και την εν συνεχεία υποστήριξη τους, € 1,85 εκατομμύρια το κόστος ανά βλήμα).

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση 85 βλημάτων αντί-ραντάρ AGM-88B High-Speed Anti-Radiation Missiles (HARM) στο επίπεδο AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missiles (AARGM), συνολικού κόστους € 195 εκατομμυρίων. Από τα € 195 εκατομμύρια του προγράμματος αναβάθμιση των AGM-88, τα € 127 εκατομμύρια αφορούν στις εργασίες αναβάθμισης και την εν συνεχεία υποστήριξη (δηλαδή € 1,5 εκατομμύρια ανά βλήμα), ενώ τα υπόλοιπα € 62 εκατομμύρια αφορούν στις εργασίες πιστοποίησης των βλημάτων στα μαχητικά αεροσκάφη Tornado.