Η Oshkosh ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους $ 591.605.517 για την παραγωγή και παράδοση 1.669 τακτικών οχημάτων JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) και 868 ρυμουλκούμενων (Trailer) στη Σλοβενία, το Μαυροβούνιο, τη Βραζιλία και τη Λιθουανία. Οι παραδόσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Τα οχήματα JLTV έχουν επιλεγεί από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ως αντικαταστάτες των HMMWV (High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).