Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς: Οι επίλεκτοι του Μηχανικού

Η χώρα μας αποτέλεσε πεδίο πολεμικών αντιπαραθέσεων με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Αποτέλεσμα αυτών, μεταξύ άλλων,  ήταν ένα τεράστιο πλήθος πυρομαχικών και πάσης φύσης εκρηκτικών μηχανημάτων – μηχανισμών και πυρομαχικών (ΕΜ/Μ-Π) θαμμένων στην Ελληνική γη, γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία ως Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου ή Explosives Remnants of War (ERW), τα οποία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς: Οι επίλεκτοι του Μηχανικού.