Συνθήκες αποσταθεροποίησης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα στη Χίο, τη Λέσβο και τη Σάμο συντελείται εποικισμός. Μια άτυπη εισβολή με αφίξεις εκατοντάδων αλλοδαπών σε ημερήσια βάση που σε συνδυασμό με την έλλειψη κέντρων κράτησης κλειστού τύπου δημιουργεί συνθήκες αποσταθεροποίησης. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και λίγοι δείχνουν να την έχουν αντιληφθεί. Η διαχείριση του μεταναστευτικού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνθήκες αποσταθεροποίησης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.