Λιμενικό Σώμα: Καταγράφοντας τις επιχειρησιακές αδυναμίες και ανεπάρκειες με στόχο την αναζήτηση λύσεων

Είναι γεγονός πως το Λιμενικό Σώμα αρκείται σε αστυνομικού χαρακτήρα καθήκοντα παρά τις αυξημένες ανάγκες συμβολής του στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Φυσικά, η έννοια της εθνικής ασφάλειας δεν εμπεριέχει μόνον αστυνομικής φύσης ανάγκες αλλά ευρύτερες στις οποίες το ΛΣ δεν μπορεί τις υπό τις παρούσες συνθήκες να ανταπεξέλθει. Με αφορμή δύο περιστατικά που λαμβάνουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λιμενικό Σώμα: Καταγράφοντας τις επιχειρησιακές αδυναμίες και ανεπάρκειες με στόχο την αναζήτηση λύσεων.