Ελληνικό Πεζικό 2018: Σκιαγραφώντας τις θετικές εξελίξεις

Είναι γεγονός πως το Όπλο του Πεζικού αποτελεί τον κυρίαρχο του πεδίου της μάχης. Το πεζικό είναι αυτό που είτε καταλαμβάνει είτε υπερασπίζεται έδαφος. Το Ελληνικό Πεζικό είναι κατά βάση Μηχανοκίνητο με κύριο μέσο μεταφοράς τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού ενώ ένα μικρό μέρος του είναι μηχανοποιημένο με βασικό μέσο μεταφοράς τα φορτηγά οχήματα γενικής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικό Πεζικό 2018: Σκιαγραφώντας τις θετικές εξελίξεις.