Αύριο στο ΣΑΓΕ κρίνεται ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ-200ΗΝ

εκσυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ 200ΗΝ