Άρματα μάχης στον ΕΣ: Οι επιλογές, οι εναλλακτικές και οι χαμένες ευκαιρίες (1996-2018)

Έχουν περάσει 22 χρόνια από την Κρίση στα Ίμια. Χρόνια, τα οποία συνοδεύτηκαν από έντονες διπλωματικές προσπάθειες, μικρά και μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, χαμένες ευκαιρίες και μια οικονομική κρίση που έχει οδηγήσει στο «στέρεμα» των εξοπλισμών για την Ελλάδα. Μετά το 1996 η Ελλάδα προχώρησε στην υλοποίηση των ΕΜΠΑΕ (Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Εκσυγχρονισμού) 1996-2000 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρματα μάχης στον ΕΣ: Οι επιλογές, οι εναλλακτικές και οι χαμένες ευκαιρίες (1996-2018).