Αύξηση 24% στις εξαγωγές αμυντικών συστημάτων για τη Σερβίας το 2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σερβικού Υπουργείου Άμυνας οι αμυντικές εξαγωγές της Σερβίας σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 24% σε σχέση με το 2016. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2017 η Σερβία υπέγραψε συμβόλαια ύψους $ 865 εκατομμυρίων ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν $ 698 εκατομμύρια. Από τα $ 865 εκατομμύρια, τα $ 475 εκατομμύρια αφορούν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αύξηση 24% στις εξαγωγές αμυντικών συστημάτων για τη Σερβίας το 2017.