Το αμερικανικό 2ο Τάγμα Πεζοναυτών του 8ου Συντάγματος είναι η πρώτη μονάδα παγκοσμίως η οποία ενέταξε σε υπηρεσία και χρησιμοποιεί έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή αναλώσιμων βοηθητικών εξαρτημάτων (για εκπαιδευτικά αντιαρματικά συστήματα, τάπες οχημάτων, χειρολαβές, πινακίδες κ.ά.). Μέχρι σήμερα ο χρόνος που μεσολαβούσε από τη στιγμή της παραγγελίας μέχρι την παραλαβή ήταν δύο εβδομάδες κατ’ ελάχιστο, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις εξάμηνης καθυστέρησης.

Με τη χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή ο χρόνος αυτός μειώνεται στις 48 ώρες, ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα αποφορτίζεται από σημαντικό όγκο έργου και εξοικονομεί χρήματα, λόγω της μείωσης των δρομολογίων μεταφοράς και τις μικρότερες ανάγκες αποθήκευσης εφοδίων, υλικών και εξαρτημάτων. Στόχος πλέον είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων κατασκευής του εκτυπωτή και σε άλλα εξαρτήματα.