Τα «μάτια» της ΠΑ: Η παρούσα κατάσταση, οι προκλήσεις και η ανάγκη εκσυγχρονισμού

Μέσα από τη παρούσα ιστοσελίδα έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες αφιερώματα πάνω στα θέματα της ΠΑ αναφορικά με τις μελλοντικές προκλήσεις και την οροφή δυνάμεων. Εντούτοις πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στα θέματα της αεράμυνας όπως με άρθρα μας για τον εκσυγχρονισμό των συστοιχιών Patriot καθώς και των ΑΣΕΠΕ. Στο παρόν κείμενο αναφερόμαστε στο επίγειο δίκτυο ραντάρ της ΠΑ που πραγματοποιούν αυτό που ονομάζουμε σύνθεση αεροπορικής εικόνας. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα με πολλές και πλούσιες πληροφορίες.