Πύραυλος PrSM: Διαπερνώντας πλέγματα άρνησης και αντιπρόσβασης περιοχής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εν όψει της πολιτικο-διπλωματικής διενέξεως με την Κίνα φαίνεται να διαμορφώνουν ένα αρκετά ευέλικτο οπλοστάσιο πολλαπλών ικανοτήτων το οποίο έχει ως στόχο να εκδιώξει την Κίνα από τα γεωοικονομικά κέντρα των Στενών της Μάλακα και των Κόλπων του Άντεν και του Ορμούζ. Κύριο συστατικό στοιχείο του οπλοστασίου θα είναι ο πύραυλος επιφανείας-επιφανείας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πύραυλος PrSM: Διαπερνώντας πλέγματα άρνησης και αντιπρόσβασης περιοχής.