Πρόγραμμα αναβάθμισης βλημάτων AGM-88B HARM σε AGM-88E AARGM για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Orbital ATK, η εταιρία απέσπασε συμβόλαιο ύψους $ 171 εκατομμυρίων (ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης) για την μετατροπή 271 βλημάτων AGM-88B HARM σε 253 βλήματα AGM-88E AARGM, οκτώ (8) εκπαιδευτικά βλήματα CATM (Captive Air Training Missiles) για το Αμερικανικό Ναυτικό και δέκα (10) βλήματα AGM-88E AARGM για την Αυστραλία. Το πρόγραμμα αναμένεται να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόγραμμα αναβάθμισης βλημάτων AGM-88B HARM σε AGM-88E AARGM για τις ΗΠΑ.