Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στους Patriot που θα πρέπει να ενδιαφέρουν την ΠΑ

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «IDEX 2019» η αμερικανική Raytheon ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι πτητικές δοκιμές του βλήματος GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical Ballistic Missile), εφοδιασμένου με αναμεταδότη με νιτρίδιο του γαλλίου (gallium nitride, GaN). Η πρώτη δοκιμή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορούσε στη βολή ενός GEM-T κατά στόχου σε «σύνθετο περιβάλλον». Σύμφωνα με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στους Patriot που θα πρέπει να ενδιαφέρουν την ΠΑ.