Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμυντικής ιστοσελίδας «Jane’s» ένας πρώην αξιωματούχος του προγράμματος F-35 δήλωσε ότι ένας τρόπος μείωσης του κόστους χρήσης και υποστήριξης των κινητήρων F135 του αεροσκάφους, κόστους που συμβάλει στο υψηλό κόστος ανά ώρα πτήσης του αεροσκάφους, θα ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών κινητήρων. Η ίδια πηγή δήλωσε στο «Jane’s» ότι μια τέτοια προοπτική θα χρειάζονταν μια περίοδος «ωρίμανσης» 2-4 ετών, αλλά η προοπτική του ανταγωνισμού θα δημιουργούσε προοπτικές συμπίεσης του κόστους, όπως έγινε με την περίπτωση του F-16 και την επιλογή των δύο κινητήρων. Ένα άλλο παράδειγμα το πρόγραμμα AETP (Adaptive Engine Transition Program) της Αμερικανικής Αεροπορίας, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με τον κινητήρα F135. Το πρόγραμμα AETP προβλέπει την ανάπτυξη ενός κινητήρα μεταβλητής εσωτερικής γεωμετρίας με στόχο την αύξηση της ώσης κατά 10% με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 25%, που σημαίνει αύξηση της εμβέλειας, με το ίδιο καύσιμο, κατά 30% περίπου.