Το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι δοκιμές αποδοχής 51 των νέων παρεμβολέων C-Guard RJ εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Οι παρεμβολείς παραγγέλθηκαν το 2019, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος αξίας € 65 εκατομμυρίων. Οι C-Guard RJ τοποθετούνται επί οχημάτων.