Οι Ιταλικές κορβέτες που αξίζει να εξεταστούν δυνητικά από το ΠΝ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύς λόγος γίνεται για νέες μονάδες κρούσεως επιφανείας για το Π.Ν. Λογικό απολύτως καθώς οι ηλικίες των πλοίων του Στόλου αγγίζουν τα 40 έτη. Το ιδανικό θα ήταν να είχαμε προχωρήσει σε μια εθνική ναυπηγήση οικογένειας πλοίων ώστε να μεγιστοποιείται στο έπακρο η εγχώρια προστιθέμενη αξία αλλά πλέον ούτε η χρονική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Ιταλικές κορβέτες που αξίζει να εξεταστούν δυνητικά από το ΠΝ.