Η μετεξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελεύθερη Πτώση στην Ελλάδα

Ένα από τα θέματα με το οποίο οι σελίδες του αμυντικού τύπου δεν έχουν ασχοληθεί αρκετά, είναι αυτό της Ελεύθερης Πτώσης (Ε.Π) στην Ελλάδα. Νομίζουμε όμως,  ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει αρκετά ώστε να δούμε πως μπορεί το αντικείμενο αυτό να εξελιχθεί. Οι συνθήκες που ωρίμασαν είναι δύο: Η ίδρυση της ΔΕΠ, και η ελπίδα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η μετεξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελεύθερη Πτώση στην Ελλάδα.