ΑΣΕΠΕ: Η στρατηγικής αξίας πλατφόρμα της ΠΑ και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της

Το GlobalEye αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του EriEye, το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), και αποτελεί την απάντηση της σουηδικής Saab στην ανάγκη για ένα αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου με έμφαση στην έγκαιρη προειδοποίηση και τον εντοπισμό στόχων στον αέρα, τη θάλασσα και το έδαφος. Το πρόγραμμα GlobalEye βρίσκεται σε φάση πτητικών δοκιμών, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΣΕΠΕ: Η στρατηγικής αξίας πλατφόρμα της ΠΑ και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της.