Αφιέρωμα στο Μηχανικό: Ο κρίσιμος ρόλος, οι αποστολές και τα αφανή θαύματα του Όπλου

Κύριος ρόλος του Μηχανικού στο Θέατρο των Επιχειρήσεων είναι η υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων, μέσω της εκτέλεσης έργων της αρμοδιότητας του, τα οποία διευκολύνουν τις κινήσεις και αυξάνουν τη μαχητική ικανότητα τους και αντίστροφα, παρεμποδίζουν τις κινήσεις του εχθρού και μειώνουν τη μαχητική του ισχύ. Το Μηχανικό είναι όπλο υποστήριξης μάχης και η κύρια αποστολή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αφιέρωμα στο Μηχανικό: Ο κρίσιμος ρόλος, οι αποστολές και τα αφανή θαύματα του Όπλου.